Pārdošana tiešsaistē par labāko cenu
Pārdošana tiešsaistē par labāko cenu
Ratiņi 0

Pakalpojuma noteikumi

Pakalpojuma noteikumi

Pants 1 : Tēma

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi vai Vispārējie lietošanas noteikumi likumīgi reglamentē vietnes VENTE-ORDI.COM (turpmāk tekstā - vietne) pakalpojumu izmantošanu.

Sastādot līgumu starp uzņēmumu GF-TECHNOLOGIES.COM, Lietotāju, pirms piekļuves vietnei ir jāapstiprina šie NDK. Piekļuve šai platformai nozīmē šo noteikumu apstiprināšanu.

Pants 2 : nospiedums

Vietni VENTE-ORDI.COM rediģē GF-TECHNOLOGIES.COM, reģistrēta RCS ar numuru 514 658 707, kuras galvenais birojs atrodas Le Breuil 33 - 17150 Saint Martial de Mirambeau, Francijas galvaspilsētā.

Vietnes VENTE-ORDI.COM saimnieks ir Shopify, kas atrodas Elgin ielā 150, Otavas 8. stāvā, ON K2P 1L4 - Kanādā.

Pants 3 : Piekļuve vietnei

Vietne VENTE-ORDI.COM nodrošina bezmaksas piekļuvi šādiem pakalpojumiem:

  • Datortehnikas un dažādu priekšmetu tirdzniecība

Vietne bez maksas ir pieejama jebkuram lietotājam ar piekļuvi internetam. Visas izmaksas, kas vajadzīgas piekļuvei pakalpojumiem (datortehnika, interneta savienojums utt.), Sedz lietotājs.

Piekļuve biedriem paredzētajiem pakalpojumiem tiek nodrošināta, izmantojot lietotājvārdu un paroli.

Apkopes vai citu iemeslu dēļ izdevējs var pārtraukt piekļuvi vietnei vai apturēt to bez paziņojuma vai pamatojuma.

Pants 4 : Datu vākšana

Lietotāja konta izveidošanai informācijas vākšana reģistrācijas laikā vietnē ir nepieciešama un obligāta. Saskaņā ar 78. janvāra likumu Nr. 17-6 par datu apstrādi, datnēm un brīvībām personiskās informācijas vākšana un apstrāde tiek veikta, ievērojot privātumu.

Saskaņā ar Datu aizsardzības likuma, kas datēts ar 6. gada 1978. janvāri, 39. un 40. pantu, Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot tos, dzēst tos un iebilst pret tiem. Šo tiesību īstenošanu veic:

Pants 5 : Intelektuālais īpašums

Vietnes VENTE-ORDI.COM zīmolus, logotipus un saturu (grafiskas ilustrācijas, teksti utt.) Aizsargā intelektuālā īpašuma kods un autortiesības.

Lietotāja reproducēšanai un satura kopēšanai ir nepieciešama iepriekšēja vietnes atļauja. Šajā gadījumā jebkāda veida izmantošana komerciālos vai reklāmas nolūkos ir aizliegta.

Pants 6 : Atbildība

Lai arī vietnē publicētā informācija tiek uzskatīta par ticamu, vietne patur tiesības negarantēt avotu ticamību.

Vietnē VENTE-ORDI.COM izplatītā informācija tiek sniegta tikai informatīvos nolūkos, un tai nav līgumiskas vērtības. Neskatoties uz regulāriem atjauninājumiem, vietni nevar saukt pie atbildības, ja pēc publicēšanas parādās izmaiņas administratīvajos un juridiskajos noteikumos. Tas pats attiecas uz platformā paziņotās informācijas izmantošanu un interpretāciju.

Vietne atsakās no jebkādas atbildības par iespējamiem vīrusiem, kas pēc lietošanas vai piekļuves šai vietnei var inficēt Lietotāja datortehniku.

Vietni nevar saukt pie atbildības nepārvaramas varas vai trešās puses neparedzēta un nepārvarama fakta gadījumā.

Vietne negarantē pilnīgu datu drošības un konfidencialitātes garantiju. Tomēr vietne apņemas ieviest visas metodes, kas vajadzīgas, lai to izdarītu pēc iespējas labāk.

Pants 7 : Hiperteksta saites

Vietni var veidot hiperteksta saites. Noklikšķinot uz šiem, Lietotājs iziet no platformas. Pēdējais nekontrolē un nevar būt atbildīgs par tīmekļa lapu saturu, kas attiecas uz šīm saitēm.

Pants 8 : Sīkdatnes

Vietnes apmeklējumu laikā Lietotāja navigācijas programmatūrā sīkdatne var tikt instalēta automātiski.

Sīkfaili ir mazi faili, kas īslaicīgi ievietoti Lietotāja datora cietajā diskā. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietnē nodrošinātu piekļuvi un navigāciju. Šajos failos nav personiskas informācijas, un tos nevar izmantot personas identificēšanai.

Sīkdatnēs esošā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu pārlūkošanas veiktspēju vietnē VENTE-ORDI.COM.

Pārlūkojot vietni, Lietotājs pieņem sīkdatnes. Tos var deaktivizēt, izmantojot navigācijas programmatūras iestatījumus.

Pants 9 : Lietotāja publikācija

Vietne SALE-ORDI.COM ļauj dalībniekiem izlikt komentārus.

Savā publikācijā biedram ir jāievēro gan etiķetes likumi, gan spēkā esošie likumi.

Vietnei ir tiesības a priori atturēties no publikācijām, un tā var atteikties ievietot tās tiešsaistē, nesniedzot pamatojumu.

Loceklis patur visas savas intelektuālā īpašuma tiesības. Tomēr jebkura publikācija vietnē nozīmē ekskluzīvu un bezmaksas tiesību deleģēšanu izdevējsabiedrībai pārstāvēt, reproducēt, modificēt, pielāgot, izplatīt un izplatīt publikāciju jebkurā vietā un jebkurā nesējā, kamēr intelektuālais īpašums. To var izdarīt tieši vai ar pilnvarotas trešās puses starpniecību. Tas jo īpaši attiecas uz tiesībām izmantot publikāciju tīmeklī un mobilo tālruņu tīklos.

Katrā lietojumā izdevējs apņemas blakus publikācijai norādīt dalībnieka vārdu.

Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru saturu, ko viņš ievieto tiešsaistē. Lietotājs apņemas nepublicēt saturu, kas varētu kaitēt trešo personu interesēm. Lietotājs apmaksā visas tiesvedības, kuras pret vietni ierosinājusi ievainota trešā persona.

Lietotāja saturu vietnē var dzēst vai pārveidot jebkurā laikā, jebkura iemesla dēļ un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pants 11 : Līguma darbības laiks

Šis līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Vietnes pakalpojumu izmantošanas sākums iezīmē līguma piemērošanu attiecībā uz Lietotāju.

Pants 12 : Piemērojamie tiesību akti un kompetenta jurisdikcija

Uz šo līgumu attiecas Francijas likumi. Tā kā strīdi nav izlīgti starp pusēm, tas nozīmē, ka strīds ir jārisina kompetentajās Francijas tiesās.